Valpreventie cursus In Balans

Vallen veroorzaakt vaak klachten bij ouderen en heeft grote gevolgen voor hun kwaliteit van leven. Het kan leiden tot angst, verminderde mobiliteit en afhankelijkheid van zorg.  Soms zelfs het verlies van zelfstandig thuis wonen. Daarom is de valpreventie cursus ‘In Balans’ bedacht.

Het doel van de valpreventie cursus in Balans is om de levenskwaliteit van 65-plussers te verbeteren en hen te ondersteunen om zo lang mogelijk verantwoord thuis te blijven wonen. De cursus wordt gegeven door een ervaren fysiotherapeut.

Onze “In Balans”-cursus, richt zich op balans, spierkracht, conditie, concentratie en zelfvertrouwen. De cursus wordt begeleid door een goed opgeleide fysiotherapeut. Deelnemers leren ook wat te doen na een val. Een intake bepaalt de benodigde begeleiding, die zowel in ons gezondheidscentrum als thuis kan plaatsvinden.

Onderzoek toont aan dat na de cursus de kans op vallen met 61% afneemt en de angst voor vallen met 37%. We geloven dat dit programma ouderen waardevol kan ondersteunen, zodat ze actief en zelfstandig kunnen blijven.

Mogelijke redenen om mee te doen aan de valpreventie cursus in Balans:

·         U bent 65 jaar of ouder

·         U bent lichamelijk minder fit, hierbij kunt u denken aan:  verminderd evenwicht, afgenomen spierkracht, spiercontrole en/of lenigheid

·         U heeft verminderd zicht, reactievermogen en/of gehoor

·         U specifieke ziekten heeft, bijvoorbeeld: artrose, beroerte, Parkinson, bloeddrukdaling bij opstaan.

·         U heeft problemen met lopen, traplopen, opstapjes/drempels

·         U achteruit gaat op denkvermogen en/of psychische achteruitgang

·         U gebruik maakt van geneesmiddelen, bijvoorbeeld slaap- en kalmeringsmiddelen

·         U vaak gehaast bent, snel opstaat, sloft tijdens lopen of u te weinig beweegt

 Herkent u één of meerdere factoren? Bent u of kent u iemand uit uw omgeving die baat zou hebben bij deze cursus, neem dan vooral contact op voor meer informatie.
Of kijk voor meer informatie op de website van 
Veiligheid.nl 

Tel: 0649326886
Email: j.ex@samenbeter.nl


De cursus wordt gegeven door Joyce Ex