Kinderfysiotherapie

Wie is de kinderfysiotherapeut?

Dat is Kim van der Aa. Zij is al een aantal jaren werkzaam al fysiotherapeut bij Samen Beter en heeft begin 2016 haar opleiding als Master in de kinderfysiotherapie succesvol afgerond. Zij heeft tijdens haar opleiding en werk ruime ervaring opgedaan.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden, zowel in de grove als in de fijne motoriek. Daarnaast begeleid de kinderfysiotherapeut ook kinderen met klachten aan spieren, gewrichten en pezen. Ook begeleidt ze kinderen die weer moeten revalideren na een operatie of ziekenhuisperiode. Tevens is Kim gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met ademhalingsproblemen, denk bijvoorbeeld aan een dysfunctionele ademhaling of hyperventilatie.

  • Bij vertraging in de motoriek (niet of te laat behalen van de mijlpalen)
  • Voorkeurshouding
  • Billenschuiven
  • Tenenlopen
  • Kinderen met pijnklachten (al dan niet bewegingsgerelateerd)
  • Ademhalingsproblemen

Ook kunnen kinderen moeite hebben om mee te komen op lichamelijk of sociaal-emotioneel vlak. Als kinderen lichamelijk onhandig zijn, minder goed mee komen op school of minder goed zijn in sport en spel, kunnen zij hierdoor vaak buitengesloten worden. De kinderfysiotherapeut werkt samen met deze kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Door de behandelingen kunnen de kinderen bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sport en spel. De kinderfysiotherapeut kan onderzoeken of er een onderliggende oorzaak is en dit behandelen.

Soms is contact met andere zorgverleners nodig, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureau, logopedist, maatschappelijk werk, kinderpsycholoog of pedagoog voor een optimaal behandelplan.

Bij kinderen van 0-2 jaar komt de fysiotherapeut aan huis behandelen, voor kinderen vanaf 2 jaar zal de behandeling in de fysiotherapiepraktijk plaatsvinden.

 

Vergoeding kinderfysiotherapie

  • Bij therapie aan huis is een verwijzing nodig, anders niet.

  • Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed uit de basisverzekering, zonder eigen risico.